Love and Hate realizuje projekt współfinansowany z EFRR w ramach POIR 2014-2020 (Działanie 3.3.3) „Wsparcie MSP w promocji marek produktowych - GoToBrand”:

 1. POIR.03.03.03-10-0047/20
 
Tytuł projektu: "Love and Hate" - Program promocji marki ekskluzywnej kolekcji damskiej bielizny i kostiumów kąpielowych.
 
Cel projektu: Promocja branży mody polskiej poprzez popularyzowanie ekskluzywnej kolekcji damskiej bielizny, kostiumów kąpielowych oraz ubrań sygnowanych marką LOVE and HATE (private label) na rynkach międzynarodowych.
 
Całkowita wartość projektu: 402 900.00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 402 900.00 PLN
Współfinansowanie przez UE: 342 465.00 PLN